Pro zájemce *

 

Co si projekt připravil?

Pro 37 účastníků, kteří projdou aktivitami projektu, máme v rozpočtu připravené peníze na to, abychom mohli jejich budoucímu zaměstnavateli zadotovat mzdu po dobu zkušební doby. V rámci projektu vznikne 9 zcela nových pracovních míst28 pracovních pozic budeme hledat volně na trhu.

 

Jak mi projekt pomůže?

Projekt je založený na aktivitách, které jsou hlavně praktické. Budete mít možnost si vyzkoušet situace, se kterými se setkáte v běžném pracovním životě a postupně si budete cvičit, jak skloubit práci s rodinou. S naším lektorem Tomášem Škardou se navíc naučíte pracovat s počítačem a různými programy, což je v dnešní „počítačové době“ nezbytné. Poradíme vám také to, jak potencionálního zaměstnavatele zaujmout svým životopisem či motivačním dopisem a nacvičíte si i pracovní pohovor. V rámci projektu navíc budete mít možnost udělat si bezplatně školení, kurzy či rekvalifikace dle svého výběru, které zvýší vaše šance na uplatnění.

 

Najdou práci za mě?

Bez vašeho zapojení to nepůjde. My vám poradíme a ukážeme jak práci hledat a pracovní místo pak budeme shánět společnými silami tak, aby odpovídalo vašim požadavkům a schopnostem. Velkým plusem je to, že podpoříme vašeho zaměstnavatele mzdovým příspěvkem. Což znamená, že nastoupíte na podpořené pracovní místo.

 

Co je podpořené pracovní místo?

Vašemu novému budoucímu zaměstnavateli poskytneme příspěvek na vaši mzdu. A po určitou dobu podle velikosti vašeho úvazku vás na dané pozici mzdovým příspěvkem podpoříme.

 

Co je mzdový příspěvek?

Peníze na vaši mzdu půjdou z finančních prostředků projektu. Projekt „Vítr do plachet“ číslo CZ.1.04/2.1.01/91.00262 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Na jak veliký úvazek budu pracovat?

Se zaměstnavatelem se snažíme domluvit velikost úvazku tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Abyste při práci měl/a čas na péči o svou rodinu. Obvykle se jedná o úvazky od 0,5 do 0,75.

 

* Upozornění pro zájemce o 4. cyklus na Vysočině. Vzhledem k tomu, že projekt končí v květnu 2015, nebude již možné po skončení 4. cyklu využít podpory ve formě dotace na pracovní místo.